KAIMUR

KAIMUR

SR NO Sol_id Branch Name District Region Name Pin Code Mobile No
1 6866 RAJPUR KALAN KAIMUR BHABHUA 802113 7485096866
2 6867 BARHUPAR KAIMUR BHABHUA 821109 7485096867
3 6943 MOHANPUR KAIMUR BHABHUA 821109 7091596943
4 6944 JAITPURA KAIMUR BHABHUA 821108 7091596944
5 6945 FAKHRABAD KAIMUR BHABHUA 821103 7091596945
6 6946 CHHAWAN KAIMUR BHABHUA 821105 7091596946
7 6957 RUDARWAR KALAN KAIMUR BHABHUA 821101 7091596957
8 6957 RUDARWAR KALAN KAIMUR BHABHUA 821101 7091596957
9 6959 NATAYA KAIMUR BHABHUA 821109 7091596959
10 7326 ADHAURA KAIMUR BHABHUA 802205 9771464326
11 7331 BAHUARA KAIMUR BHABHUA 821106 9771464331
12 7335 BARE KAIMUR BHABHUA 821109 9771464335
13 7338 BHABHUA KAIMUR BHABHUA 821101 9771464338
14 7339 CHAINPUR KAIMUR BHABHUA 821103 9771464339
15 7340 CHEHARIYA KAIMUR BHABHUA 821105 9771464340
16 7344 DARWAN KAIMUR BHABHUA 821109 9771464344
17 7345 DEOHALIA KAIMUR BHABHUA 805189 9771464345
18 7351 DIRKHILI KAIMUR BHABHUA 821109 9771464351
19 7353 DURGAWATI BAZAR KAIMUR BHABHUA 821105 9771464353
20 7358 HATA KAIMUR BHABHUA 821106 9771464358
21 7359 JAHANABAD KAIMUR BHABHUA 821108 9771464359
22 7360 JAITPUR KAIMUR BHABHUA 821102 9771464360
23 7363 KARAMNASHA KAIMUR BHABHUA 821105 9771464363
24 7372 LAHURIBARI KAIMUR BHABHUA 821109 9771464372
25 7373 LALPUR BAZAR KAIMUR BHABHUA 821108 9771464373
26 7381 NUAON KAIMUR BHABHUA 802132 9771464381
27 7382 PANAPUR KAIMUR BHABHUA 821109 9771464382
28 7385 PUSAULI STATION KAIMUR BHABHUA 821113 9771464385
29 7387 RAMGARH KAIMUR BHABHUA 821104 9771464387
30 7388 RUPPUR KAIMUR BHABHUA 821109 9771464388
31 7391 SAWAR KAIMUR BHABHUA 821324 9771464391
32 7394 SIRHIRA CHAND KAIMUR BHABHUA 821106 9771464394
33 7436 KHADAURA KAIMUR BHABHUA 821101 9771464436
34 7437 CHANDESH KAIMUR BHABHUA 802132 9771464437
35 7489 ADARSH NUAON KAIMUR BHABHUA 821105 7781004489
36 7492 MAHAMOODGANJ KAIMUR BHABHUA 821105 7781004492
37 7494 KHIRI KAIMUR BHABHUA 821102 7781004494
38 7527 MANIHARI KAIMUR BHABHUA 821105 7541807527
39 7553 SHIVRAMPUR KAIMUR BHABHUA 821106 7541807553